O nás

Zaměření bytové jednotky

Jednotky zaměřujeme zejména pro potřeby Katastru nemovitostí (určení spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ), taktéž pro rozúčtování tepla v bytových domech a další potřeby klienta.

Dokumentace

Možnost vypracování schémat jednotlivých podlaží domu s popisem všech bytových a nebytových jednotek a společných částí domu v návaznosti na zpracování Prohlášení nemovité věci a Smluv o převodu bytové jednotky do vlastnictví.

Spolupráce s klienty

Stanovíme přesné časové rozmezí zaměření jednotek s ohledem na vytíženost klientů s možností výběru odpoledních i večerních termínů.

Rychle a spolehlivě

Výstup z měření je připraven pro klienta max. do jednoho týdne po provedení zaměření.