Návazné služby

Prohlášení nemovité věci

Smlouva o převodu jednotky do osobního vlastnictví

Návrhy na vklad do Katastru nemovitostí

Jednání na Katastru nemovitostí, vč. zajištění provedení vkladu

Založení Společenství vlastníků, vč. stanov

Notářské a právní služby

Likvidace bytových družstev